ปั๊มน้ำ Mitsubishi/Subaru SE, SEM Series

ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ Mitsubishi/Subaru SE, SEM Series

ปั๊มน้ำ Mitsubishi/Subaru SE, SEM Series ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์จาก Honda และ Subaru พร้อมแท่นติดตั้ง มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ SE-25L รุ่นติดเครื่องยนต์ของ Subaru และรุ่น SEM-25L, SEM-25E ติดเครื่องยนต์ของ Mitsubishi โดยทั้ง 3 รุ่น สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำขนาด 25 mm (1″) เป็นปั๊มน้ำเครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดและน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก

Mitsubishi/Subaru SE, SEM Series Performance Curve

Mitsubishi/Subaru SE, SEM Series Specifications

Copyright © 2018. All rights reserved.