Cast Iron Pump

C  Series

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว ชนิดรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อม มอเตอร์ในตัวเหมาะสำหรับงาน สูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไป สูบน้ำได้ถึง 250 ลิตรต่อนาที มีให้เลือก ทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง พร้อมระบบไฟฟ้า 220 V และ 380 V

NM,NMD Series

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวและ ใบพัดคู่ชนิดรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที สูบน้ำได้มากถึง 1100 ลิตรต่อนาที เหมาะสำหรับงานส่งน้ำขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย และงาน สูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไป มีให้เลือก ทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง พร้อมระบบไฟฟ้า 220 Vและ 380 V

NM,NMS. Series

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที สูบน้ำได้มากถึง 4500 ลิตรต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัว  เหมาะสำหรับงานส่งน้ำขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ งานระบบสระว่ายน้ำ และ งานระบบอื่นๆ มีให้เลือก ทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง สเตนเลส พร้อมระบบไฟฟ้า 380 V

NM4,NMS4 Series

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดรอบช้า 1450 รอบต่อนาที พร้อม มอเตอร์ในตัว  สูบน้ำได้มากถึง 8000 ลิตรต่อนาที เหมาะสำหรับงาน ส่งน้ำขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ งานระบบสระว่ายน้ำ และงานระบบอื่นๆ มีให้เลือก ทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง สเตนเลส พร้อมระบบไฟฟ้า 380 V

N,N4 Series

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว ชนิดแยกประกอบเครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ ได้ทั้งรอบช้า หรือเร็ว 1450 – 2900 รอบต่อนาที เหมะสำหรับ งานส่งน้ำ ขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบระบาย ความร้อนด้วยน้ำ งานระบบสระว่ายน้ำ และงานระบบอื่นๆ ปั๊มน้ำได้มากถึง 8000 ลิตรต่อนาที มีให้เลือกทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง สเตนเลส

 

SDS. Series

เครื่องสุบน้ำบาดาล หลายใบพัด ชนิดจมน้ำ สำหรับบ่อบาดาล หรือ บ่อลึก เหมาะสำหรับ การสูบน้ำ จากบ่อลึก หรือ บ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว และ 10 นิ้ว สูบน้ำได้มากถึง 5800 ลิตรต่อนาที มีให้เลือกทั้งชนิดไฟ 220 Vและ 380 V

Copyright © 2018. All rights reserved.