Booster pump (บูสเตอร์ ปั๊ม)

Booster pump (ปั๊มน้ำเสริมแรงดัน)

คือ ระบบปั๊มน้ำที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อในอาคาร ให้มีความสม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้ เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และ มีแรงดันน้ำไม่เพียงพอ ระบบนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างชวาง ทั้งในอาคารใหญ่ ในระบบอุตสาหกรรม หรือ ในครัวเรือนที่มีการใช้น้ำปริมาณมาก รวมถึง อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และ อพาร์ทเมนต์

Copyright © 2018. All rights reserved.