Ebara Pump

เอบาร่า ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1912 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) ปัจจุบันเอบาร่า คอร์ปอเรชั่น  เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตปั้มน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น และติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เอบาร่ามีโรงงานผลิตอยู่ทั่วโลกรวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องสูบน้ำ เอบาร่าที่จำหน่ายในประเทศไทย ผลิตจากโรงงานในประเทศอิตาลีตามมาตรฐานเยอรมัน (DIN)

เอบาร่าปั๊ม แยกชนิดปั๊มได้หลายชนิด ให้เลือกใช้งาน

Stainless Pump 

Multistage Pump

Cast Iron Pump

Copyright © 2018. All rights reserved.