Saer Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดใบพัดฟันเฟืองทองเหลือง

รุ่น KF series

ข้อมูลจำเพาะ

 • ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว
 • พิกัดกำลังมอเตอร์ 0.5 –0.75 kw
 • ปริมาณน้ำ 0-60 Lpm
 • ส่งน้ำได้สูง 4-49 m
 • ระบบไฟ 220 V / 1 เฟส
 • ความเร็วรอบ 2850 r.p.m 50Hz

 

ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดใบพัดใหญ่

รุ่น CM /CMP series

ข้อมูลจำเพาะ

 • ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว
 • พิกัดกำลังมอเตอร์ 0.5 – 2.2 kw
 • ปริมาณน้ำ 20-120 Lpm
 • ส่งน้ำได้สูง 16-50 m
 • ระบบไฟ 220 V / 1 เฟส และ 380 V / 3 เฟส แล้วแต่รุ่น
 • ความเร็วรอบ 2850 r.p.m 50Hz

ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิด2 ใบพัด

รุ่น FC series

ข้อมูลจำเพาะ

 • ขนาดท่อส่ง 1-1 1/4 นิ้ว
 • พิกัดกำลังมอเตอร์ 0.75 – 7.5 kw
 • ปริมาณน้ำ 17-267 Lpm
 • ส่งน้ำได้สูง 24-95 m
 • ระบบไฟ 220 V / 1 เฟส และ 380 V / 3 เฟส แล้วแต่รุ่น
 • ความเร็วรอบ 2850 r.p.m 50Hz

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 ใบพัด ใบพัดเป็นทองเหลือง

รุ่น CB series

ข้อมูลจำเพาะ

 • ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว
 • พิกัดกำลังมอเตอร์ 1.1 – 1.5 kw
 • ปริมาณน้ำ 17-233 Lpm
 • ส่งน้ำได้สูง 15-49 m
 • ระบบไฟ 220 V / 1 เฟส และ 380 V / 3 เฟส แล้วแต่รุ่น
 • ความเร็วรอบ 2900 r.p.m 50Hz

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันต่ำน้ำมาก

รุ่น BP series

ข้อมูลจำเพาะ

 • ขนาดท่อส่ง 2-4 นิ้ว แล้วแต่รุ่น
 • พิกัดกำลังมอเตอร์ 0.6 – 5.5 kw
 • ปริมาณน้ำ 117-1900 Lpm
 • ส่งน้ำได้สูง 6-24 m
 • ระบบไฟ 220 V / 1 เฟส และ 380 V / 3 เฟส แล้วแต่รุ่น
 • ความเร็วรอบ 2850 r.p.m 50Hz

ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน

รุ่น IR32 series

ข้อมูลจำเพาะ

 • ขนาดท่อส่ง 1 1/4 นิ้ว
 • พิกัดกำลังมอเตอร์ 0.75-7.5 kw
 • ปริมาณน้ำ 100-583 Lpm
 • ส่งน้ำได้สูง 11-63 m
 • ระบบไฟ 220-240 V / 1 เฟส และ 380V 3เฟส  แล้วแต่รุ่น
 • ความเร็วรอบ 2900 r.p.m 50Hz

ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน

รุ่น IR40 series

ข้อมูลจำเพาะ

 • ขนาดท่อส่ง 1 1/2 นิ้ว
 • พิกัดกำลังมอเตอร์ 1.5-22.4 kw
 • ปริมาณน้ำ 200-1167 Lpm
 • ส่งน้ำได้สูง 10-96 m
 • ระบบไฟ 220 V / 1 เฟส และ 380V 3เฟส  แล้วแต่รุ่น
 • ความเร็วรอบ 2900 r.p.m 50Hz

หัวปั๊มเพื่อต่อกับมอเตอร์

รุ่น NCB series

ข้อมูลจำเพาะ

 • ขนาดท่อส่ง 1 1/2 – 5 นิ้ว แล้วแต่รุ่น
 • พิกัดกำลังมอเตอร์ 2.2-74.6 kw
 • ปริมาณน้ำ 167-5417 Lpm
 • ส่งน้ำได้สูง 6-94 m
 • ระบบไฟ 220 V / 1 เฟส และ 380V 3เฟส  แล้วแต่รุ่น
 • ความเร็วรอบ 2900 r.p.m 50Hz และ 1450 r.p.m 50Hz แล้วแต่รุ่น
Copyright © 2018. All rights reserved.