ผลงานปี 2561

งานติดตั้งบูสเตอร์ปั๊มแบบปั๊มเดี่ยว ที่วัดบุญญาวาส จ. ชลบุรี

งานติดตั้งบูสเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่  ที่ จ.อุตรดิตย์

งานติดตั้งบูสเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่ ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

งานส่งบูสเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่ ไปติดตั้งที่โรงแรม ยูบูทีก. ที่ จ. นครพนม

งานส่งบูสเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่ไปที่  จ. ปทุมธานี

ส่งงานบูสเตอร์ปั๊มแบบปั๊มเดี่ยว ลูกค้านำไปติดตั้งเอง

 

Copyright © 2018. All rights reserved.